သင္ခန္းစာမ်ား

ေအဘီစီေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ရဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာေတြဟာ ေလ့လာသူေတြအတြက္လက္ေတြ႔အသုံးဝင္မဲ့ သင္ခန္းစာေတြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထုတ္လြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာရဲ့ အသံဖိုင္ေတြနဲ႔ စာသားေတြကို အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ႏိူင္ၿပီး၊ ေလ့လာမွတ္သားစရာအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း အသုံးျပဳၿပီး ေလ့လာႏိူင္ပါတယ္။

learnenglishlogo

အေထြေထြ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရန္

ေအဘီစီ ေရဒီယို ၾသစေၾတးလ်ရဲ့ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရန္ က႑မွာ ဟိုတယ္သုံးအဂၤလိပ္စာ၊ စီးပြားေရးသုံး အဂၤလိပ္စာအျပင္ ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္နဲ႔ တျခား အေထြေထြသုံး အဂၤလိပ္စာကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။

Learn English for Business

စီးပြားေရးရာ အဂၤလိပ္စာ

စီးပြားေရးရာ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာဟာ စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္သာ အသုံးဝင္တာမဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက လူေတြ၊ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့လူေတြ အားလုံးအတြက္ အသံုးက်မယ့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ခန္းစာ ျဖစ္ပါတယ္။

Learn English for Tourism and Hospitality

အေျခခံဟိုတယ္သုံး အဂၤလိပ္စာ

အေျခခံဟိုတယ္သုံး အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အသံုးက်မဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေဝါဟာရေတြ အသုံးအႏွဳံးကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အဲ့ဒါ့အျပင္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရာမွာ သတိထားရမဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာႏိူင္ပါတယ္။