ထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ ​အေျပာင္းအလဲ ​ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ​ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ရဲ့ ​လႈိင္းတို ​ထုတ္လႊင့္မႈ ​အစီအစဥ္ကို ​၂၀၁၅ ​ခုႏွစ္ ​ဇန္န၀ါရီလ ​၁၄ ​ရက္ေန႔က ​စတင္ၿပီး ​ရပ္နားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ​ဒါေပမယ့္လည္း ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ျမန္မာပိုင္းရဲ့ ​တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ​အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ​နဲ႔ ​ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ ​ကေနတဆင့္ ​ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ​အစီအစဥ္ေတြကို ​ဆက္လက္နားဆင္ႏိုင္တဲ့ ​အေၾကာင္း ​အသိေပးပါရေစ။

Presenters

တင္ဆက္သူမ်ား