ထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ ​အေျပာင္းအလဲ ​ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ​ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ရဲ့ ​လႈိင္းတို ​ထုတ္လႊင့္မႈ ​အစီအစဥ္ကို ​၂၀၁၅ ​ခုႏွစ္ ​ဇန္န၀ါရီလ ​၁၄ ​ရက္ေန႔က ​စတင္ၿပီး ​ရပ္နားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ​ဒါေပမယ့္လည္း ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ျမန္မာပိုင္းရဲ့ ​တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ​အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ​နဲ႔ ​ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ ​ကေနတဆင့္ ​ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ​အစီအစဥ္ေတြကို ​ဆက္လက္နားဆင္ႏိုင္တဲ့ ​အေၾကာင္း ​အသိေပးပါရေစ။

Programs A-Z

အစီအစဥ္ A-Z

တင္ဆက္သူမ်ား

ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ် စတူဒီယိုကို ဆက္သြယ္ရန္

ေရဒီယိုတြင္​နားဆင္ရသည့္​အေၾကာင္းအရာႏွင့္​ပတ္သက္ၿပီး​ေဆြးေႏြးလိုပါသလား။

SMSစာတိုေရးရန္
SMS​စာတိုကို​+၆၁​၄၂၇​၇၂​၇၂​၇၂​တြင္ပို႔ရန္

တြတ္စ္လုပ္ရန္
Hashtag #raonairတြင္ သင္ေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ားကိုပို႔ႏိူင္ပါသည္။

အီးေမးလ္
သင္ေဆြးေႏြးလိုသည့္​အေၾကာင္းအရာမ်ားကို​အီးေမးလ္​ျဖင့္ပို႔ပါ။​ ၎ကိုအသံလြင့္ရာတြင္​ေဖာ္ျပႏိူင္ပါသည္။