គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តី​​ជប៉ុន​ចុះ​​ចែង​​ពីតំណែង​​ដើម្បី​​​ត្រួសត្រាយ​​ផ្លូវ​សម្រាប់​​​ការបោះ​ឆ្នោត​សភា

គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តី​​ជប៉ុន​ចុះ​​ចែង​​ពីតំណែង​​ដើម្បី​​​ត្រួសត្រាយ​​ផ្លូវ​សម្រាប់​​​ការបោះ​ឆ្នោត​សភា

គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តី​​ជប៉ុន​ចុះ​​ចែង​​ពីតំណែង​​ដើម្បី​​​ត្រួសត្រាយ​​ផ្លូវ​សម្រាប់​​​ការបោះ​ឆ្នោត​សភា

ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ 26 December 2012, 16:42 AEDT

គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តី​​ជប៉ុន​ចុះ​​ចែង​​ពីតំណែង​​ មុន​ការបោះ​ឆ្នោត​សភា​ដើម្បី​តែងតាំង​លោក Shinzo Abe ជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ថ្មី​នៃ​ប្រទេស។

លោក​ Shinzo Abe នឹង​ឡើង​កាន់​តំណែង​ជំនួស​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី Yoshihiko Noda ដោយសារ​​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុន​ របស់លោក​​បាន​ចាញ់​ឆ្នោត​​យ៉ាង​អាម៉ាស់៕

រឿង​​សំខាន់​ៗ​

អត្ថបទ​​​សំខាន់ៗ​​​ថែម​ទៀត​