កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើ​ជំរឿន​សេដ្ឋកិច្ច​ ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​លើក​ដំបូង

កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើ​ជំរឿន​សេដ្ឋកិច្ច​ ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​លើក​ដំបូង

កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើ​ជំរឿន​សេដ្ឋកិច្ច​ ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​លើក​ដំបូង

ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ 10 February 2013, 17:27 AEST

វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​អំពី​គម្រោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈាន​ទៅ​ធ្វើ​ជំរឿន​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​ខ្លួនឯង​​ដែលជា​រឿង​មិនធ្លាប់​មាននៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ការ​​បង្ហាញ​អំពីផែនការ​ធ្វើជំរឿន​នេះ បានធ្វើ​ឡើង​នៅពេល​ដែល​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​​ទើបតែ​បាន​បង្កើត​នូវ​សៀភៅ​ស្ដីពី​ការ​កំណត់​លេខ​កូដ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​វាយ​តម្លៃ​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នក​ចូល​រួម​ចំណែក

សរ សុវណ្ណារ៉ា​

អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​

លោក សរ សុវណ្ណារ៉ា គឺជា​អ្នក​កាសែត​ជើង​ចាស់​ម្នាក់​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៍​​ខ្ពស់​។ លោក​​ក៏​ធ្លាប់​​បាន​បង្វឹក​ហាត់​អ្នក​​យក​ព័ត៌មាន​ដទៃ​ទៀត​​ផង​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្រោម​កម្មវិធី​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្ដរ​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​។​

មតិយោបល់

មតិ​យោបល់​នានា​របស់​លោក​អ្នក​ នឹង​មិន​​ត្រូវ​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ឡើយ លុះ​ត្រា​ណា​តែ​មតិ​យោបល់​ទាំង​នោះ ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​ការ​ត្រួត​​ពិនិត្យ​ពី​បុគ្គលិក​របស់​យើង​​ជា​មុន​សិន។ តាម​រយៈ​ការ​បញ្ជូន​មតិ​យោបល់​របស់​លោក​អ្នក​មក​យើង​ខ្ញុំ​ មាន​ន័យ​​ថា​ លោក​​អ្នក​យល់​​ព្រម​អនុលោម​ទៅ​តាម​​គោល​ការណ៍​នៃ​ សេចក្ដី​ណែនាំ​លើ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សហគមន៍​របស់​យើង​។

រឿង​​សំខាន់​ៗ​

អត្ថបទ​​​សំខាន់ៗ​​​ថែម​ទៀត​