វគ្គសិក្សា​

វគ្គ​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​យើង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រង​ជា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹម​ត្រូវ​ ជួយ​លោក​អ្នក​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ស្ថាន​ភាព​ពិតៗ​ក្នុង​ជីវិត​។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​សំឡេង​ និង​អត្ថបទ​មេ​រៀន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ហើយ​ប្រើ​អត្ថ​បទ​ជំនួយ​មេរៀន​ដើម្បី​ពង្រីក​ការ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​របស់​លោក​អ្នក។

Radio Australia Study English Series

កម្រង​កម្មវិធី​ភាសា​អង់គ្លេស​​សុទ្ធ​សាធ​ Study English Series 1

Study English is a series of English language programs for intermediate to advanced learners, especially those using English for study purposes and those preparing for IELTS.

Learn English for Business

ភាសាអង់គ្លេស​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ការងារ

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធីភាគដែល​មាន​២៦​មេរៀននេះ យើង​នឹង​​នាំ​លោក​អ្នក​​ឲ្យ​​ស្គាល់​ និង​យល់​​ដឹង​​អំពី​​ការ​ធ្វើជំនួញ​ដ៏​ជោគជ័យ​មួយ​​នៅក្នុង​ប្រទេសអូស្រ្ដាលី នៅ​ក្នុង​​ខណៈ​ពេល​​ដែល​​ក្រុមហ៊ុន​ជំនួញ​មួយ​នេះ បង្កើត​បាន​​ដៃ​គូ​​ជំនួញ​ថ្មី​មួយ​នឹង​​ក្រុមហ៊ុន​​បរទេស។

Learn English for Tourism and Hospitality

ភាសាអង់គ្លេស​ខាង​វិស័យ​ទេសចរណ៍

មេរៀន​នីមួយ​ៗ​ នៅក្នុង​កម្រង​​កម្មវិធី​ភាសា​អង់គ្លេស​ខាង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ២៦ភាគ​នេះ រួមបញ្ចូល​ផ្នែក​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន​រួមមាន​ការ​សន្ទនារ​សមរម្យតាមទូរស័ព្ទ ការ​ដោះ​ស្រាយ​​នឹង​បណ្ដឹង​តវ៉ាផ្សេងៗ ព្រមទាំង​ការ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ជាច្រើនផងដែរ។

Learn English for Study

ភាសាអង់គ្លេស​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី

កម្រងមេរៀនសិក្សាភាសា​អង់​គ្លេស​ទាំង​២៦​មេរៀន​នេះ នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក​រៀប​​​ចំ​ខ្លួន​​​ដើម្បី​​​ទៅ​​សិក្សា និង​រស់​នៅ​​​ក្នុង​​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី។​

Learn English from Australia

ភាសាអង់គ្លេស​ពី​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី

កម្រង​កម្មវិធីសិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​ពី​​ប្រទេស​​អូស្រ្ដាលីនេះ ​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ភាសាអង់គ្លេស​នៅក្នុង​​ស្ថានភាព​ប្រចាំថ្ងៃ។ កម្មវិធី​នេះ​គឺសម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ដែលមានកម្រិត​ចេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​​កម្រិតទាប​មធ្យម។