Podcasts

នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​

លោក​អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ស្ដាប់​នាទី​ព្រឹតិ្ដការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិត​ជាក់​ស្ដែង​, វិភាគ​ហេតុ​ផល​ពី​អ្នក​ជំនាញ​, អព្យាក្រឹត្យ និង​មិន​លំអៀង​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ក្ដៅៗ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​, អូស្រ្ដាលី និង​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​រាយ​ការណ៍​ជូន​ដោយ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​នាក់​របស់​យើង​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា, និង​តំបន់​អាស៊ី​ និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក។

នាទី​​កម្រង​សង្គម និង​យុវវ័យ​

នាទី​នេះ​លើក​យក​បញ្ហា​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ជីវិត​របស់​យើង​មាន​ដូច​ជា​ការ​អប់រំ, ប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ,​ សាសនា, វប្បធម៌, យុវជន, កូន​ចៅ, ការងារ, សិទ្ធិមនុស្ស, ច្បាប់ និង​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម​យើង​ទាំង​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក។ បញ្ហា​សង្គម គឺ​ជា​រឿង​ចាក់​ស្រែះ​ប្រទាក់​គ្នា​ ហើយ​សង្គម​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​មាន​សភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​ជាង​ពេល​ណា​ៗ​ទាំង​អស់​។ តើ​បណ្ដា​ជន​នាំ​គ្នា​ដំណោះ​ស្រាយ​​បញ្ហា​សង្គម​ខ្មែរ​ និង​បណ្ដា​សង្គម​នៅ​ក្នុង​សកល​លោក​ដោយ​របៀប​ណា?

នាទី​​ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ និង​វប្បធម៌

ប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ និង​វប្បធម៌ គឺ​ជា​ឫស​គល់​នៃ​អត្ដ​សញ្ញាណ​របស់​ប្រជា​ជន និង​ប្រជា​ជាតិ​។ តើ​លោក​អ្នក​យល់​ដឹង​អំពី​វប្បធម៌ និង​ប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ច្រើន​ប៉ុណ្ណា?​ ប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ​ក៏​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​មនុស្ស​រៀន​សូត្រ​ផង​ដែរ ដើម្បី​កុំ​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​អាក្រក់​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ​ដូច​ជា​ក្នុង​ករណី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ តាម​ដាន​ស្ដាប់​កម្មវិធី​របស់​វិទ្យុ​អូស្រ្ដាលី ដើម្បី​ទទួល​បាន​ចំណេះ​ដឹង​ និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មីៗ​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ និង​វប្បធម៌​ជាតិ​។

នាទី​​វិទ្យា​សាស្រ្ដ​ និង​បច្ចេក​វិទ្យា​

ការ​លូត​លាស់​ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ដ, បច្ចេក​វិទ្យា និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មីៗ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប៉ះ​ពាល់​វិជ្ជ​មាន និង​អវិជ្ជមាន​​ដល់​ជីវភាព និង​ការ​រស់​នៅ​របស់​យើង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។ តើ​ការ​វិវឌ្ឍ​ខាង​វិស័យ​នេះ​ឈាន​ដល់​កំរិត​ណា​ហើយ? តើ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាំង​នេះ​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ?

នាទី​​សុខភាព​

តាម​ដាន​នាទី​សុខភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​យើង​ដើម្បី​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ចាត់​សកម្មភាព​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​របស់​ខ្លួន, ក្រុម​គ្រួសារ និង​សហគមន៍​របស់​លោក​អ្នក​ទាំង​មូល។

នាទី​​សេដ្ឋកិច្ច និង​ទីផ្សារ​

បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ គឺ​ជា​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពល​រដ្ឋ​គ្រប់​រូប​ ក៏​ដូច​ជា​របស់​ជាតិ​ទាំង​មូល។ សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ច្រើន​កម្រិត​ទាំង​ផ្នែក​ម៉ាក្រូ, មេសូ និង​មីក្រូ ហើយ​ផ្នែក​ទាំង​បី​នេះ​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​។ តើ​គោល​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ដទៃ​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាង​ណា​ដល់​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​លោក​អ្នក? សូម​ចូល​រួម​ការ​ពិភាក្សា និង​បញ្ចេញ​មតិ​យោបល់​របស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ផ្សាយ​របស់​វិទ្យុ​អូស្រ្ដាលី​ជុំវិញ​ការ​យល់​ឃើញ និង​បំណង​របស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​តម្រែ​តម្រង់​គោល​នយោបាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ជីវភាព​របស់​លោក​អ្នក​។

នាទី​​ស្វែង​យល់​អំពី​អូស្រ្ដាលី​

នាទី​នេះ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ និង​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​នូវ​គោល​ជំហរ​ និង​គោល​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​របស់​អូស្រ្តាលី​ដែល​ធើ្វ​ឲ្យ​តំបន់​ទាំង​មូល​ចាប់​អារម្មណ៍​។ ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​ជា​ប្រទេស​ជឿន​លឿន និង​នៅ​ជិត​តំបន់​អាស៊ី។ ដូច្នេះ​អ្វីៗ​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ និង​នៅ​អាស៊ី​ គឺ​ពិត​ជា​មាន​ឥទ្ធិពល​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។

នាទី​​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ និង​បរិស្ថាន​

ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​មាន​សក្កតា​នុពល​កសិកម្ម​ ហើយ​ប្រជា​ជន​ភាគ​ច្រើន​ជា​កសិករ​រស់​នៅ​តាម​ទី​ជន​បទ។ តើ​មាន​ការ​វិវឌ្ឍ​អ្វី​ខ្លះ​ខាង​វិស័យ​កសិកម្ម, កសិ​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​លើ​កសិផល​? ចុះ​ការ​ប្រែ​ប្រួល​បរិយាកាស​វិញ តើ​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាង​ណា​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​? សូម​តាម​ដាន​បញ្ហា​កសិកម្ម និង​បរិស្ថាន​ រួម​ទាំង​ការ​រីក​ចម្រើន​ខាង​វិស័យ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​នៅ​លើ​សកល​លោក។

ភាសាអង់គ្លេស​ខាង​វិស័យ​ទេសចរណ៍

មេរៀន​នីមួយ​ៗ​ នៅក្នុង​កម្រង​កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសខាងវិស័យទេសចរណ៍ ២៦ភាគ​នេះ រួមបញ្ចូល​ផ្នែក​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន​រួមមាន​ការ​សន្ទនារ​សមរម្យតាមទូរស័ព្ទ ការ​ដោះ​ស្រាយ​​នឹង​បណ្ដឹង​តវ៉ាផ្សេងៗ ព្រមទាំង​ការ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ជាច្រើនផងដែរ។

ភាសាអង់គ្លេស​ពី​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី

កម្រង​កម្មវិធីសិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​ពី​​ប្រទេស​​អូស្រ្ដាលីនេះ ​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ភាសាអង់គ្លេស​នៅក្នុង​​ស្ថានភាព​ប្រចាំថ្ងៃ។ កម្មវិធី​នេះ​គឺសម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ដែលមានកម្រិត​ចេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​​កម្រិតទាប​មធ្យម។

ភាសាអង់គ្លេស​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​នៅ​​​អូស្រ្តាលី

កម្រងមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំង២៦មេរៀននេះ នឹងជួយ​លោក​អ្នក​រៀប​​​ចំ​ខ្លួន​​ដើម្បី​​ទៅ​សិក្សា និងរស់នៅ​​ក្នុង​ប្រទេសអូស្ត្រាលី។​ លោកអ្នក​នឹង​យល់​​ដឹងនូវ​ចំណុច​​សំខាន់ៗ​នៃវប្បធម៌ និង​ដំណើរ​ជីវិត​សិក្សា​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ភាសា​នៅពេល​លោក​អ្នក​​តាមដាន​ស្តាប់​​សាច់​រឿងរបស់​និស្សិត​អន្តរជាតិ​ដែល​កំពុង​​​សិក្សា​​​ក្នុង​​ប្រទេស​​អូស្ត្រាលី។

ភាសាអង់គ្លេស​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ការងារ

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធីភាគដែល​មាន​២៦​មេរៀននេះ យើង​នឹង​​នាំ​លោក​អ្នក​​ឲ្យ​​ស្គាល់​ និង​យល់​​ដឹង​​អំពី​​ការ​ធ្វើជំនួញ​ដ៏​ជោគជ័យ​មួយ​​នៅក្នុង​ប្រទេសអូស្រ្ដាលី នៅ​ក្នុង​​ខណៈ​ពេល​​ដែល​​ក្រុមហ៊ុន​ជំនួញ​មួយ​នេះ បង្កើត​បាន​​ដៃ​គូ​​ជំនួញ​ថ្មី​មួយ​នឹង​​ក្រុមហ៊ុន​​បរទេស។

ស្ដាប់​សំឡេង​ផ្សាយ១​ម៉ោង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​

លោក​អ្នក​អាច​ស្ដាប់​សំឡេង​នៃ​ការ​ផ្សាយ​មួយ​ម៉ោង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​ ដែល​មាន​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្ដរជាតិ, ​ព្រឹត្ដិការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​សំខាន់ៗ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ក៏​ដូច​ជា​កម្ម​វិធី​ឯក​ទេស​ប្រចាំថ្ងៃ​ ដើម្បី​ជ្រាប​នូវ​ហេតុ​ការណ៍​កើត​ឡើង​ជុំវិញ​ខ្លួន និង​បាន​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ល្អៗ​ដែល​ជា​ចំណី​បញ្ញា​ទៀត​ផង​។ កម្ម​វិធី​ឯក​ទេស​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​រួម​មាន​នាទី​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ និង​បរិស្ថាន​, នាទី​កម្រង​សង្គម និង​យុវវ័យ​, នាទី​សុខ​ភាព, នាទី​វិទ្យា​សាស្រ្ដ និង​បច្ចេក​វិទ្យា​, នាទី​យល់​ដឹង​អំពី​អូស្រ្ដាលី ព្រម​ទាំង​របាយ​ការណ៍​​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជ​កម្ម។