Kết quả điều tra dân số mới nhất tại Úc

Kết quả điều tra dân số mới nhất tại Úc

Kết quả điều tra dân số mới nhất tại Úc

Cập nhật lúc 21 June 2012, 23:05 AEST

Theo kết quả điều tra dân số năm 2011 vừa được công bố, Australia có tới 21,5 triệu người. 

Kết quả điều tra cũng cho thấy bộ mặt nước Úc đang thay đổi và ngày càng có nhiều người sinh tại Châu Á và những nơi khác tới Úc để sinh sống, thay vì từ Châu Âu như trước đây.

1/4 người Úc sinh ở nước ngoài và 15% người sống tại Úc không mang quốc tịch Úc. 43,1% dân Úc có cha hoặc mẹ sinh ra ở nước ngoài.  

Úc có 550.000 người thổ dân và Eo Torres.

Một số điểm đáng chú ý trong cuộc điều tra dân số 2011 bao gồm: Ấn giáo là tôn giáo lớn mạnh nhất ở Úc, dân số Úc tăng hơn 17 triệu người trong thời gian 100 năm qua.

Kể từ cuộc điều tra dân số 2006 tới 2011, dân số Úc tăng 8,3% và các tiểu bang giàu tài nguyên có mức tăng dân số nhiều nhất.

Dân số tiểu bang Tây Úc tăng 14%, lên tới 2,24 triệu người. Dân số tiểu bang Queensland tăng 11%, lên tới hơn 4,3 triệu người.

Các tiểu bang có mức tăng trưởng dân số chậm nhất là Tasmania (tăng 4%), Nam Úc (tăng 5,4%), và New South Wales (tăng 5,6%).

Lần đầu tiên dân số tại Lãnh thổ Bắc Úc vượt quá mức 200.000 người.

Mặc dù Ấn giáo là tôn giáo có mức phát triển mạnh nhất nhưng hầu hết người dân Úc vẫn nói rằng họ theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên số người theo đạo Thiên Chúa đã giảm từ 64% trong năm 2006 xuống 61% trong cuộc điều tra dân số 2011.

17,1% người Úc theo Anh giáo và hơn 25% theo Công giáo.

Tỷ lệ người nói họ không theo đạo nào cũng tăng từ 18,7% trong cuộc điều tra dân số năm 2006 lên 22,3% hồi năm ngoái.

Cấu trúc gia đình cũng thay đổi: tỷ lệ người kết hôn đã giảm trong lúc số người không kết hôn hoặc ly thân gia tăng.

1338 cặp hôn nhân đồng giới đã kết hôn trong thời gian từ 2006 tới 2011.

Tiếng Trung Quốc Phổ thông (tiếng Quan Thoại) là ngôn ngữ không phải là tiếng Anh được nhiều người nói nhất tại nhà. Người nói tiếng Trung Quốc Phổ thông tại nhà nay đông hơn người nói tiếng Ý.