Phát hiện tham nhũng lan tràn trong lĩnh vực quốc phòng

Phát hiện tham nhũng lan tràn trong lĩnh vực quốc phòng

Phát hiện tham nhũng lan tràn trong lĩnh vực quốc phòng

Cập nhật lúc 31 January 2013, 13:39 AEDT

Tổ chức chống tham nhũng ‘Minh bạch Quốc tế’ (Transparency International - TI) cho hay cuộc thăm dò của họ phát hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy các công ty buôn vũ khí không có  biện pháp đề phòng tham nhũng.

Cuộc thăm dò mang tên ‘Chỉ số về Chống Tham nhũng trong Lĩnh vực Quốc phòng’ (Government Defence Anti-Corruption Index) cho thấy khoảng 70% các nước không có các biện pháp chống tham nhũng hữu hiệu, cũng như có khiếm khuyết trong việc kiểm soát chính sách.

Trong số 82 nước được thăm dò, chỉ có Australia và Đức là có những cơ chế chống tham nhũng mạnh mẽ.

Giám đốc của TI phụ trách về quốc phòng Anh Quốc, ông Mark Pyman, cho Radio Australia hay cuộc thăm dò đem lại một số phát hiện ngạc nhiên – chẳng hạn như 70% các nước, kể cả những nước tiên tiến – không có các cơ chế chống tham nhũng tốt, ngoại trừ Australia và Đức.

Ông Pyman cho hay cuộc thăm dò xem xét 5 lĩnh vực có cơ nguy bị tham nhũng: chính trị, tài chính, nhân sự, hoạt động và mua hàng.

Ông cho hay, đối với Châu Á, Hàn Quốc và Đài Loan được đánh giá cao nhất, và đáng ngạc nhiên là Singapore bị đánh giá thấp dù có một hệ thống công chức có chất lượng. Ông cho đó là vì Singapore hay bảo mật những thông tin liên quan đến quốc phòng, và không cho phép bên ngoài khảo sát độc lập về chính sách cũng như ngân sách quốc phòng của Singapore. Ông thêm rằng những nước chống tham nhũng hiệu quả thường công bố các thông tin vừa nêu và có những cơ chế kiểm soát không thuộc bộ Quốc phòng.