Thêm nhiều người trượt bài thi nhập quốc tịch Úc

Thêm nhiều người trượt bài thi nhập quốc tịch Úc

Thêm nhiều người trượt bài thi nhập quốc tịch Úc

Cập nhật lúc 11 November 2015, 14:56 AEDT

Số người nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc bị trượt khi làm bài kiểm tra kiến thức về Úc đang tăng lên kể từ khi mức điểm đỗ được tăng lên.  

Phần trăm số người trượt bài thi này tăng dần từ năm 2010-11, sau khi Bộ Di trú và Kiểm soát Biên giới tăng điểm đỗ từ 60 phần trăm lên 73 phần trăm vào năm 2009.

Con số này vẫn rất nhỏ và chỉ có dưới 2.200 người hay 1,9 phần trăm thi trượt trong năm tài khóa vừa qua theo báo cáo thường niên của Bộ.

Một người phát ngôn của Bộ cho ABC biết số người bị trượt phần bài thi trong năm 2014-15 thuộc hồ sơ xin nhập quốc tịch của khoảng 80 quốc tịch khác nhau.

Các nước hay bị trượt trong phần thi xin quốc tịch nhất: Afghanistan, Campuchia, Trung Quốc, Ethiopia, Ấn Độ, Iraq, Lebanon, Myanmar, Sudan, Việt Nam.

Lo ngại đối với những người xin tị nạn muốn xin quốc tịch cũng được nhắc đến do tỉ lệ thành công trong phần bài thi thấp hơn và khả năng tiếng Anh không đủ.

Một báo cáo của Hội đồng Người Tị nạn Úc (RCOA) cho thấy tỉ lệ vượt qua được phần thi này đối với những người nộp đơn là người tị nạn hay dạng nhân đạo thấp hơn tỉ lệ chung 6,3 phần trăm.

RCOA đã phỏng vấn 188 người có nguồn gốc là người tị nạn và đủ điều kiện để xin nhập tịch – họ đã ở Úc trong vòng bốn năm theo visa nhân đạo – và nghe thấy nhiều người cho biết không thi lại sau khi thi trượt lần đầu.

RCOA cũng cho biết họ đã nói chuyện với những chuyên gia tâm lý có mặt để đại diện cho bệnh nhân của mình, những người có những vấn đề về thần kinh nghiêm trọng và không thể hoàn thành bài thi.

“Mặc dù những người này thường được miễn làm bài thii, RCOA được thông báo rằng kể từ cuối năm ngoái có một số báo cáo của chuyên gia tâm lý bị từ chối,” họ nói.

“Một trong những chuyên viên tâm lý đã cho chúng tôi biết: ‘trước tháng 9/10 2014, những hồ sơ này đều được duyệt và những báo cáo bệnh lý được chấp nhận và họ được nhập tịch.”

“Tuy nhiên, kể từ sau đó, trong 22 hồ sơ mà tôi hỗ trợ, có bốn phản hồi, đều từ chối đơn.”

“Đối với 18 người kia, đều có visa 866, không có quyết định nào được đưa ra với đơn xin nhập quốc tịch của họ.”  

"Một số hồ sơ này đã được nộp 11 đến 12 tháng trước đó.”

Bài thi nhập quốc tịch được đưa ra từ tháng 10 năm 2007 và được xem xét lại năm 2008.