Cùng học Tiếng Anh: Các từ khó đánh vần

Cùng học Tiếng Anh: Các từ khó đánh vần

Cùng học Tiếng Anh: Các từ khó đánh vần

Đăng lúc 23 May 2016, 15:32 AEST

Đánh vần một từ có thể là một thách thức lớn dù từ đó có thể là một từ phổ biến trong tiếng Anh. Chúng tôi đã xuống đường phố Melbourne để ‘kiểm tra’ khả năng đánh vần của người dân ở đây.

‘Restaurant’ là nhà hàng, nơi bạn thường tới để ăn

‘We are meeting at the Italian restaurant this weekend.’

'Vacuum’ vừa là một động từ, vừa là một danh từ.

Khi dùng là danh từ, 'vacuum 'có nghĩa là chân không. Ngoài ra, nó cũng được dùng để nói về cảm giác rỗng tuếch khi ai đó hoặc thứ gì đó không còn trong cuộc đời bạn.

‘When her dog died, it left a vacuum in her life.’

Khi dùng là động từ, ‘vacuum’ nghĩa là hút bụi hoặc dùng máy hút bụi.

‘I like to vacuum the house every Friday night.’

‘Unnecessary’ có nghĩa là không cần thiết.

‘It is unnecessary to go the supermarket three times in a day.'

‘Privilege' có nghĩa là đặc quyền – một đặc lợi bạn có mà người khác không có.

‘Having access to education should not a privilege, it should be a right.’

'Separate’ là một tính từ có nghĩa tách rời, riêng biệt.

‘The boys and girls have separate rooms for use in the building.’

Khi là động từ, 'separate' được dùng để nói về việc hai hoặc nhiều người chia tay nhau hoặc các thứ ngưng kết hợp và tách ra

‘He separated the apples from oranges in the basket.’

Các chủ đề: