Đi bắt cua

Đi bắt cua

Bạn có thích ăn các món từ cua không? Cua càng tươi sẽ càng ngon. Và để có những con cua ngon nhất chỉ có cách tự bắt chung ngay tại biển.

Wei Ping được đi bắt cua. Trong đoạn phim này bạn sẽ thấy cô thích thú như thế nào khi bắt được cua và nghe cô kể lại cảm giác của mình sử dụng thời quá khứ đơn.

Bài học này còn giúp bạn hiểu thêm:

  • Thể bất quy tắc của động từ ‘come’, ‘think’, ‘take’ và ‘catch’
  • Cách sử dụng của cụm từ 'it's there' and 'it's over there'
  • Nói 'need a hand' khi muốn ngỏ ý giúp đỡ ai đó

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.