Đi lặn

Đi lặn

Rạng San hô Great Barrier là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Australia. Hãy cùng một đoàn khách du lịch tới lặn và khám phá nơi này nhé.

Akki là một khách du lịch tới thăm quan Rạng San hô Opal thuộc Rạng Great Barrier. Hãy nghe Akki trò chuyện với nhân viên phụ trách tàu và học một số mẫu câu và từ trong tiếng Anh như:

  • Chức danh của những nhân viên phụ trách trên tàu như ‘skipper’, ‘captain’ hay ‘dive master’
  • Cách dùng ‘that’s nice’, ‘that’s great’, ‘oh yeah’ để tán thưởng
  • Nghĩa của từ ‘humungous’

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.