Bơi cùng cá heo

Bơi cùng cá heo

Trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi được bơi cùng những chú cá heo trên đại dương. Bạn cũng sẽ học được một số cụm từ tiếng Anh thông dụng.

Cùng theo dõi chuyến đi của một đoàn du lịch để thấy bơi cùng cá heo là như thế nào. Bạn có biết một đàn cá heo trong tiếng Anh được gọi là ‘pod’?

Trong bài học này, bạn sẽ làm quen với một số cụm từ trong ngôn ngữ hàng ngày như:

  • ‘as well’ có nghĩa giống ‘too’ nhưng mang phong thái thoải mái hơn
  • Thành ngữ ‘head out’ và ‘head too’
  • Xin giúp đỡ hay trợ giúp bằng cách dùng cụm từ ‘get behind’ thay vì ‘help’

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.