Học bơi

Học bơi

Qua đoạn phim này bạn sẽ cùng Michelle đến lớp học bơi và học cách đưa ra hướng dẫn cũng như khích lệ động viên người khác.

Khi học bơi, bạn cần biết cách phối hợp các cử động chân tay và nhịp thở. Trong tiếng Anh, ‘breath’ vừa là danh từ cũng là động từ. Bạn có biết sự khác biệt của ‘breathe’ và ‘breath’ không?

Trong bài học này, bạn sẽ học:

  • Cách nói về những sự kiện xảy ra trong quá khứ bằng thì quá khứ tiếp diễn
  • Những từ vựng để thể hiện sự khích lệ, động viên
  • Cách đưa ra hướng dẫn hay đề nghị

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.