Nhảy dù tự do

Nhảy dù tự do

Nhảy từ máy bay, để rơi tự do một lúc trước khi bung dù được gọi là ‘sky diving’. Hãy xem cảm giác đó như thế nào và học thêm một số cách nói về thời tiết.

Đối với Preeti. cảm giác rơi tự do trên không trung thật căng thẳng vì cô sợ độ cao nhưng cũng thật tuyệt vì cô vượt qua được nó.

Trong bài học này, bạn cũng học:

  • Cách sử dụng cụm từ ‘same here’
  • Nói về thời tiết bằng mẫu ‘come in’
  • Thời tương lai và cách thêm ‘will’ trước động từ hay dùng ‘will be’ theo sau động từ kết thúc với đuôi ‘-ing’

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.