Vườn thú Taronga

Vườn thú Taronga

Priya tới vườn thú Taroga tại Sydney để làm tình nguyện viên trong một ngày. Hãy xem cô làm gì tại đây?

Priya là tình nguyện viên và cô được tập chăm sóc cho koala và kangaroo sống trên cây trong vườn thú.

Trong bài học này, bạn sẽ học

  • Sự khác biệt giữa ‘up close’ và ‘close up’
  • Nghĩa của ‘pick and choose’ hay ‘picky’ được dùng để miêu tả tính cách của người hay động vật

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.