Trượt tuyết

Trượt tuyết

Hãy theo dõi Faye kể về lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi và được đi trượt tuyết. Bạn cũng học cách diễn tả tâm trạng và cảm xúc của mình bằng tiếng Anh. 

Bạn từng đi trượt tuyết bao giờ chưa? Đối với người lần đầu đi trượt tuyết thì cảm giác cảm giác hồi hộp và lo sợ sẽ bị ngã là rất bình thường. Và để diễn tả cảm giác này trong tiếng Anh, người ta có thể dùng cụm từ 'butterfly in my stomach' hay 'nerve-racking'.

Trong video này, bạn cũng sẽ học thêm về:

  • Ngữ động từ bắt đầu với ‘fall’, ví dụ: ‘fall down’ hay ‘fall over’
  • Câu giả định với ‘if…’
  • Dùng động từ ‘interest’ dưới hình thức -ed hay -ing
  • Cách thể hiện cảm xúc

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.