Đảm bảo nguồn nước tại nơi có xung đột

Đảm bảo nguồn nước tại nơi có xung đột

Đảm bảo nguồn nước tại nơi có xung đột

Đăng lúc 5 July 2012, 15:47 AEST

Đời sống tại các khu vực xảy ra xung đột rất khó khăn, đặc biệt là khi người dân không được tiếp cận với nguồn nước.

Nếu may mắn được sống tại những khu vực có nguồn nước dồi dào thì nước sạch và nước sinh hoạt không phải là vấn đề đối với bạn. Tuy nhiên tại những nơi khan hiếm nước, đời sống của người dân vô cùng khó khăn.

Đảm bảo mọi người dân được sử dụng nước sạch hiện vẫn là một bất bình đẳng còn tồn tại trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 800 triệu người trên thế giới không có điều kiện để tiếp cận với nguồn nước uống đảm bảo vệ sinh. Và ngay cả khi họ có nguồn nước để sử dụng thì họ không được phép tiếp cận do những xung đột. Khi nội chiến xảy ra, những nguồn nước cũng có thể bị phá hoại.

Trong bài này, chúng ta sẽ nghe phóng viên của ABC Waleed Aly trò chuyện với Evaristo Olivaera, người từng trực tiếp cung ứng nước sạch tới các khu vực có chiến tranh.

Ngôn ngữ hàng ngày Ẩn

firsthand experience

the state of

Từ vựng Ẩn

ensuring

scarce

jeopardise

Cộng tác viên

Tito Ambyo

Arsisto Ambyo

Trưởng ban

Arsisto là phát thanh viên và sản xuất chương trình cho Radio Australia bằng Tiếng Anh và Indonesia.

Lili Từ

Lili Từ

Tổ chức sản xuất

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.