Chuột túi sống trên cây

Chuột túi sống trên cây

Chuột túi sống trên cây

Đăng lúc 27 June 2012, 15:37 AEST

Có họ hàng với kangaroo, biểu tượng của nước Úc nhưng loài chuột túi sống trên cây này nhỏ hơn nhiều và thường thấy tại các khu rừng nhiệt đới ở nước này.

Chuột túi sống trên cây là động vật bản địa của New Guinea và sống ở khu vực phía bắc Australia. Số lượng loài chuột túi này trong tự nhiên đang bị giảm sút nghiêm trọng do việc săn bắt và môi sinh của chúng bị thay đổi. Để bảo vệ loài thú quý hiếm này, Vườn thú Melbourne đang thực hiện một chương trình sinh sản để bảo vệ loài  chuột túi sống trên cây đặc biệt với tên gọi ‘Goodfellow’s’.

Radio Australia đã đến thăm vườn thú để tìm hiểu thêm về chương trình này.

Nghe Mega Richardson, nhân viên vườn thú, nói về loài chuột túi sống trên cây và học một số cụm từ bằng tiếng Anh thường dùng trong ngôn ngữ hàng ngày.

 

 

Từ vựng Ẩn

treat

nap

elusive

joey

handle

pouch

Cộng tác viên

严力

Lily Yan

Tổ chức sản xuất

Lily tham gia Radio Australia năm 2008 và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau từ phóng viên, phát thanh viên và tổ chức sản xuất chương trình.

Lili Từ

Lili Từ

Tổ chức sản xuất

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.