Khởi nguồn của chính sách đa văn hóa tại Australia

Khởi nguồn của chính sách đa văn hóa tại Australia

Khởi nguồn của chính sách đa văn hóa tại Australia

Cập nhật lúc 12 June 2012, 11:21 AEST

Australia xóa bỏ chính sách ‘Người Australia Da trắng’ từ những năm 1972. Tuy nhiên, phải sau đó hai năm, khi làn sóng người xin tị nạn sau chiến tranh Việt Nam đổ vào Úc thì chủ nghĩa đa văn hóa mới bắt đầu phát triển ở đất nước này.

Chính sách hạn chế nhập cư đối với di dân không có nguồn gốc da trắng là một trong những luật đầu tiên được chính phủ liên bang Australia non trẻ thông qua vào năm 1901.   

Chính sách hạn chế nhập cư này được ban hành xuất phát từ quan niệm trong thế kỷ 19 rằng người Châu Âu là chủng tộc ưu trội hơn và nhằm đối phó với vấn đề cạnh tranh trong thị trường lao động và khai thác tài nguyên tại đây.  

Sự oán giận đối với cộng đồng người Hoa tại Australia đã được ấp ủ từ các bãi đào vàng trong các thập niên 50 và 60 của thế kỷ 18. Thêm vào đó, vấn đề bóc lột lao động bằng giao kèo nợ trong ngành trồng mía và ngọc trai tại thời điểm này cũng bị xem là một mối đe dọa cho nền móng của một quốc gia phát triển thị trường lao động tự do như Úc.  

Ngoài việc tạo nên một điều kiện bắt buộc nhằm loại đi những người xin nhập cư không thuộc thành phần được ưu đãi, chính sách này còn hạn chế quyền và tự do của những người dân không có nguồn gốc Tây Âu tại Australia bao gồm cả Thổ dân.

Quá trình gỡ bỏ chính sách ‘Người Australia Da trắng’ được bắt đầu từ năm 1949. Việc này kéo dài trong gần 25 năm tiếp theo, phần lớn do yêu cầu phải thay đổi chính sách ngoại giao của Úc ngày càng trở nên cấp bách. Hệ thống các nước thuộc địa của Châu Âu tại khu vực bị sụp đổ và Australia lúc đó trở thành láng giềng của nhiều quốc gia Châu Á mới được độc lập. Sự thay đổi này cũng diễn ra cùng lúc với sự biến đổi nhận thức trong xã hội về phân biệt chủng tộc trong những năm 1950 và 1960.

Năm 1973, chính quyền mới của ông Gough Whitlam đã tiến hành bước cuối cùng để gỡ bỏ yêu cầu về chủng tộc trong điều khoản về di trú của Australia. Mặc dù, có những thay đổi về pháp luật nhưng Australia trên thực tế vẫn giữ nguyên quan điểm ưu đãi người da trắng trong vấn đề di trú đến tận 1975, khi việc áp dụng chính sách mới được thư thách trước làn sóng người xin tị nạn sau khi Chiến tranh Việt Nam chấm dứt.

Hãy theo dõi phóng sự tài liệu của ABC để biết thêm về sự ra đời của chủ nghĩa đa văn hóa tại Australia.        

Từ vựng Ẩn

digest

apartheid

Indochinese

bipartisan/bipartisanship

Ngôn ngữ hàng ngày Ẩn

up to

per capita

Các chủ đề:

Cộng tác viên

严力

Lily Yan

Tổ chức sản xuất

Lily tham gia Radio Australia năm 2008 và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau từ phóng viên, phát thanh viên và tổ chức sản xuất chương trình.

Lili Từ

Lili Từ

Tổ chức sản xuất

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.