Sáu lời khuyên để viết luận tốt

Sáu lời khuyên để viết luận tốt

Sáu lời khuyên để viết luận tốt

Cập nhật lúc 12 November 2012, 11:11 AEDT

Theo một giảng viên người Australia, bí quyết để có thể viết luận văn học thuật thành công nằm ở kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên.

Các giảng viên đại học tại Australia và sinh viên đều cho rằng viết luận là một trong những khó khăn lớn nhất đối với sinh viên quốc tế khi theo học tại đây.

Catherine Montes là giảng viên của Đại học Queensland, nói rằng các sinh viên quốc tế đến từ các nền văn hóa khác nhau đều gặp trở ngại khi phải viết các bài luận học thuật bằng tiếng Anh.

Cô đã thực hiện nghiên cứu đối với sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Úc và kết quả chỉ ra rằng các sinh viên này cảm thấy căng thẳng và tách rời khỏi các hoạt động chính tại đại học do các bài luận văn. Cô nói du học sinh Trung Quốc chiếm tỉ lệ cao nhất tại các trường đại học Úc nhưng họ cũng là những sinh viên chịu nhiều thiệt thòi trong hệ thống giáo dục bằng tiếng Anh này.

Hãy nghe cô Catherine nói về nghiên cứu của cô cũng như những lời khuyên giúp bạn tổ chức thời gian khi làm một bài luận văn bằng tiếng Anh.  Dùng văn bản bài phỏng vấn và những hướng dẫn từ vựng để giúp bạn hiểu rõ nội dung.

Dưới đây là những lời khuyên của cô Catherine giúp bạn khi viết luận văn:

1. Set up a study group

Find some other international students and set up a writing support group. Get into the habit of meeting every week.

2. Seek out help from the university

Universities usually provide free language and writing workshops, often specifically for international students. These workshops help you with the basics of essay writing, including how to cite references and create a bibliography.

3. Make sure you understand the task

As soon as you get the assignment, talk with your tutor and your study group to make sure you understand what you have to do.

4. Start research and reading about two months before the due date

Start researching early: go to the university library to talk with staff who can help you.

Start reading and making notes: take note of key points and authors that you will use in your assignment to support the development of your idea or argument. This is tough but as time goes on it will get easier!

5. Start writing a month before the due date

Write a first draft and use the spelling and grammar checker on your computer when you review your work.

Consult your study group: get feedback on your draft.

6. Review your work a couple of weeks before the due date

Look at your first draft with ‘fresh eyes’: how can you improve it? Write the second draft!

Can you find someone to proof-read your work? Pay attention to the corrections, this is how you will improve your writing.

Make sure that ideas that you have taken from other authors are correctly attributed in your paper. If you have doubts about this, consult the appropriate language support at your university. Plagiarism is taken very seriously at Australian universities.

Bạn có câu hỏi về viết luận văn học thuật? Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Từ vựng Ẩn

assessment

de-emphasise

facilitate

stakeholder

Ngôn ngữ hàng ngày Ẩn

IELTS

support mechanism

in place

to make connection with

Cộng tác viên

Lili Từ

Lili Từ

Tổ chức sản xuất

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.