Tủ lạnh của người Úc

Tủ lạnh của người Úc

Tủ lạnh của người Úc

Cập nhật lúc 14 September 2012, 22:29 AEST

Phần lớn người dân Australia có điều kiện chất đầy thức ăn trong tủ lạnh nhưng bao nhiêu trong số đó được sử dụng? Trên thực tế, có hàng tấn thực phẩm bị lãng phí tại đây mỗi năm.

Cùng học tiếng Anh và xem người Úc lãng phí thực phẩm như thế nào qua phóng sự ngắn của ABC.

Bạn có hiểu nội dung của video không? Tải toàn văn định dạng PDF và xem những hướng dẫn từ vựng bên dưới để giúp bạn tiện theo dõi. Chúng tôi cũng cung cấp nguồn và số liệu được sử dụng để dựng nên video này.

Lãng phí thực phẩm có phải là vấn đề tại nơi bạn sinh sống không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé.

 • Australians throw out 4.45 million tonnes of food every year (source: What A Waste! Australia Institute Report)
 • Approximately 936 kilograms of food is discarded by each Australian household (source: National Waste Report 2010 Fact Sheet)
 • The value of the food Australian's discard each year is estimated to be around $5.2 billion (source: What A Waste! Australia Institute Report)
 • Forty per cent of all the cereals humans grow, including wheat, rice and corn, is used to feed animals (source: United Nations Environment Program, 2009)
 • Every kilogram of beef produced in developed countries, like Australia, requires about 10 kilograms of cereals (source: The Global Benefits of Eating Meat, Compassion in World Farming Trust, 2004)
 •  Every kilo of beef can require up to 100,000 litres of water (source: Water For Food, CSIRO 1997)
 • Only 54 per cent of the potentially edible parts of the cow are produced for sale for human consumption (source: Swedish Institute of Agricultural Engineering Study, 2003)
 • Seven per cent of meat in supermarkets will go unsold and discarded. 30 per cent of the meat bought by consumers will go uneaten. (source: Food Expenditure Tables, Economic Research Service, 2008)
 • Every kilo of potatoes takes 500 litres of water to produce, and a kilo of white rice takes 1,550 litres (source: Water For Food, CSIRO 1997)
 • It has been estimated that 20 to 40 per cent of all fruit and vegetables are rejected by supermarkets due to cosmetic and superficial reasons (source: Ozharvest Canberra) note: This is a hard figure to correctly secure, simply because the produce that does not meet supermarket standards often goes unharvested and thereby is often unaccounted for.
 • In Queensland 100,000 tonnes of bananas, about a third of the annual crop, are thrown out each year. (source: Primary Industries Minister Tim Mulherin)
 • Fifty-four per cent of Australian mangoes get thrown away (source: Dr. Ridoutt, CSIRO 2010)
 • The annual food waste in Australia is enough to fill over 720,000 garbage trucks. (source: National Waste Report, Department of Environment, Water, Heritage and the Arts, 2010)
 • Just one quarter of the food wasted in the developed world would be enough to feed the one billion people starving in the developing nations across the globe (source: Food and Ethics Council, Tristram Stuart, 2009.)

Từ vựng Ẩn

burst

leftover

carcass

rest stop

Ngôn ngữ hàng ngày Ẩn

tip of the foodberg

squeamishness

end-to-end

all up

Cộng tác viên

Lili Từ

Lili Từ

Tổ chức sản xuất

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.