Các loạt bài

Các loạt bài học tiếng Anh của chúng tôi sẽ giúp bạn học tiếng Anh từ Australia qua những tình huống cuộc sống thực tế. Tải miễn phí các file âm thanh và văn bản của mỗi bài học cũng như sử dụng phần bài tập để củng cố kiến thức của bạn.

Two girls smiling to the camera

English Bites -Tiếng Việt

Học tiếng Anh qua những đoạn phim ngắn và tìm hiểu về các hoạt động giải trí và dã ngoại tại Australia.

Learn English for Study

Tiếng Anh du học Australia

Loạt bài gồm 26 này sẽ giúp bạn chuẩn bị tiếng Anh cho thời gian du học và sinh sống ở Úc.

Learn English for Business

Tiếng Anh Thương Mại

Loạt 26 bài học sẽ cho các bạn những thông tin thiết thực, hữu ích và đầy bất ngờ trong kinh doanh.

Learn English for Tourism and Hospitality

Tiếng Anh Du lịch

Loạt bài gồm 26 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn và du lịch.

Learn English from Australia

Tiếng Anh ở Australia II

Loạt bài gồm 22 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.

Learn English from Australia

Tiếng Anh ở Australia I

Loạt bài gồm 26 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.