Tiếng Anh ở Australia I

Tiếng Anh ở Australia I

Learn English from Australia

Tiếng Anh ở Australia I

Các bạn sẽ nghe những hội thoại ngắn và đối thoại thường ngày bằng tiếng Anh mà không có phần tiếng Việt kèm theo. Điều này khuyến khích người học tiếp thu và tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Có thể ban đầu người học cảm thấy khó khăn vì không hiểu hết nghĩa của từng từ nhưng hãy đoán ý nghĩa của chúng trong logic của đối thoại, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong các bài học sau.

Các bài học

Bài 1 - Gặp gỡ lần đầu tiên Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các cách giới thiệu và bắt chuyện khi gặp ai đó lần đầu tiên.

Bài 2 - Bắt chuyện với một người lạ Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách bắt chuyện với người lạ để hỏi đường hay để làm quen.

Bài 3 - Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian.

Bài 4 - Bày tỏ sở thích và chọn lựa Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn tại một nhà hàng.

Bài 5 - Mô tả sự vật và con người Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách mô tả sự vật và con người bằng tính từ; cách so sánh.

Bài 6 - Phát biểu ý kiến Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các cách hỏi ý kiến của người khác, cách đồng ý và không đồng ý với họ.

Bài 7 - Hỏi thăm đường Article has related ra_audio Article has related ra_download

Hỏi đường và chỉ đường sao cho rõ ràng và chính xác.

Bài 8 - Ôn lại Bài 1 đến Bài 7 Article has related ra_audio Article has related ra_download

Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 7: chào hỏi, bắt chuyện, tự giới thiệu, gợi ý, hỏi và phát biểu ý kiến.

Bài 9 - Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các hình thức sai khiến - từ yêu cầu đến nhờ vả. Cách gợi ý khi muốn giúp ai đó.

Bài 10 - Cách đọc số thông thường Article has related ra_audio Article has related ra_download

Viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số.

Bài 11 - Các phép tính bằng tiếng Anh Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách nói về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh.

Bài 12 - Đi mua sắm Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những mẫu đối thoại trong việc mua sắm: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.

Bài 13 - Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác Article has related ra_audio Article has related ra_download

Hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của người bạn mới quen một cách lịch sự.

Bài 14 - Mô tả kích cỡ của mọi vật Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách mô tả kích cỡ của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều.

Bài 15 - Sở hữu cách Article has related ra_audio Article has related ra_download

Sở hữu cách: sở hữu chủ; vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu.

Bài 16 - Ôn lại Bài 10-15 Article has related ra_audio Article has related ra_download

Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v…

Bài 17 - Nói về ngày tháng năm và giờ giấc Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc - từ chung chung đến chính xác.

Bài 18 - Câu đề nghị và trả lời Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách đối đáp rõ ràng nhưng tế nhị khi nhờ vả hay yêu cầu ai làm gì hay đừng làm gì.

Bài 19 - Cách nói thích và không thích Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác.

Bài 20 - Đồng ý và không đồng ý Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong đối thoại để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí.

Bài 21 - Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì Article has related ra_audio Article has related ra_download

Sai khiến - từ ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự - để ai đó làm hay không làm một điều gì.

Bài 22 - Thu thập và cung cấp thông tin Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách hỏi và trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.

 

Bài 23 - Dự định cho tương lai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách nói để mô tả tính chắc chắn của sự việc diễn ra trong tương lai.

 

Bài 24 - Xin lỗi Article has related ra_audio Article has related ra_download

Xin lỗi khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.

 

Bài 25 - Nói chuyện về sức khỏe Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về sức khoẻ - từ hỏi han về căn nguyên đến nhận xét về thần sắc; những từ ngữ mô tả bệnh tật.

 

Bài 26 - Ôn tập toàn bộ Loạt 1 Article has related ra_audio Article has related ra_download

Ôn tập toàn bộ Tiếng Anh Thông dụng ở Australia Loạt 1.