Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Thương Mại

Learn English for Business

Tiếng Anh Thương Mại

Qua loạt bài này, chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi hoạt động của một công ty thương mại Tây phương tại Australia. Mỗi bài học bao gồm đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Các bạn sẽ có dịp học hỏi cách thức giao tiếp bằng Tiếng Anh trong môi trường công sở và cách doanh nghiệp Úc hợp tác với các đối tác kinh doanh nước ngoài.

Các bài học

Bài 1 - Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học những mẫu câu để tự giới thiệu về bản thân cũng như cách xưng hô giữa đồng nghiệp trong công sở Úc.

Bài 2 - Giới thiệu nhân viên - chức danh Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách viết tắt những chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại và một số chú ý hữu ích về việc đùa giỡn trong công sở tại Australia.

Bài 3 - Nói chuyện qua điện thoại - giới thiệu Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nguyên tắc ứng xử khi gọi điện thoại, năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn.

Bài 4 - Nói chuyện qua điện thoại - bàn chuyện công việc Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học cách chuẩn bị sẵn những thông tin cần thiết trước khi gọi điện thoại và một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp thương mại.

Bài 5 - Gặp gỡ lần đầu - văn hóa làm quen Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học cách mở đầu khi tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu cũng như cách bắt tay khi làm quen.

Bài 6 - Gặp gỡ lần đầu - bày tỏ sự đồng tình Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học cách trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Do you mind…?’ và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện.

Bài 7 - Xúc tiến công việc Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại khi muốn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình một cách lịch thiệp trước nhận xét của người đối diện.

Bài 8 - Gặp mặt Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động.

Bài 9 - Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề Article has related ra_audio Article has related ra_download

Luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn và tập hỏi khách hàng xem họ cần gì.

Bài 10 - Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận một cách lịch thiệp.

Bài 11 - Hội họp - mở đầu cuộc họp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Làm quen với ngôn ngữ và cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói.

Bài 12 - Hội họp - diễn biến cuộc họp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự và bày tỏ quan điểm một cách lịch sự trong cuộc họp.

Bài 13 - Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình cũng như chọn phong cách trình bày phù hợp.

Bài 14 - Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình và tóm lược một phần của bài thuyết trình.

Bài 15 - Thuyết trình - biểu đồ và số liệu Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh. 

Bài 16 - Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi Article has related ra_audio Article has related ra_download

Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình.

Bài 17 - Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Chuẩn bị cho buổi thương lượng, sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng.

Bài 18 - Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề Article has related ra_audio Article has related ra_download

Trình bày quan điểm hay đáp lại lời đề nghị khi thương lượng một cách cởi mở và hiệu quả.

Bài 19 - Thương lượng - bất đồng quan điểm Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị.

Bài 20 - Thương lượng - giải quyết mâu thuẫn Article has related ra_audio Article has related ra_download

Bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó khi có mâu thuẫn, đồng thời tìm hiểu cách kết thúc cuộc thương lượng.

Bài 21 - Than phiền và sự cố - báo tin không vui Article has related ra_audio Article has related ra_download

Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu.

Bài 22 - Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cần làm gì khi phải cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị.

Bài 23 - Ăn mừng - mời khách Article has related ra_audio Article has related ra_download

Mời đối tác đi dùng bữa tối và văn hóa trong nhà hàng.

Bài 24 - Ăn mừng - văn hóa chúc mừng Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nâng cốc chúc mừng và thanh toán bữa ăn.

Bài 25 - Tại sân bay - đăng ký lên máy bay Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các thủ tục chuẩn bị trước khi lên máy bay và xử lý những sự cố tại phi trường.

Bài 26 - Tại sân bay - chào tạm biệt Article has related ra_audio Article has related ra_download

Chào tạm biệt trước khi lên đường và những bí quyết trong kinh doanh với đối tác phương Tây.