Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn tại một nhà hàng.