Gặp gỡ lần đầu tiên

Gặp gỡ lần đầu tiên

Gặp gỡ lần đầu tiên

Các cách giới thiệu và bắt chuyện khi gặp ai đó lần đầu tiên.

Học cách tự giới thiệu, giới thiệu người khác và cách bắt chuyện sau khi được giới thiệu. Các kiểu nói từ thân mật đến trịnh trọng.