Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

Hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của người bạn mới quen một cách lịch sự.

Khi mới làm quen với ai, bạn thường hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của họ của họ. Bạn sẽ học những mẫu đối thoại để tìm hiểu về họ một cách lịch sự.