Mô tả kích cỡ của mọi vật

Mô tả kích cỡ của mọi vật

Mô tả kích cỡ của mọi vật

Những cách mô tả kích cỡ của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều.

Học những cách mô tả kích cỡ của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều; một số thí dụ về chiều cao, chiều dài, chiều rộng, độ sâu, trọng lượng, khoảng cách.