Mô tả sự vật và con người

Mô tả sự vật và con người

Mô tả sự vật và con người

Cách mô tả sự vật và con người bằng tính từ; cách so sánh.

Qua những mẫu đối thoại giữa hai người bạn đi ăn tối với nhau tại một nhà hàng, bạn sẽ học cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn.