Nói chuyện về sức khỏe

Nói chuyện về sức khỏe

Nói chuyện về sức khỏe

Nói về sức khoẻ - từ hỏi han về căn nguyên đến nhận xét về thần sắc; những từ ngữ mô tả bệnh tật.

 

Bạn sẽ học cách trò chuyện về sức khỏe với bạn bè để bày tỏ sự quan tâm - từ hỏi han về căn nguyên bệnh tình đến nhận xét về thần sắc, cũng như học những từ ngữ mô tả bệnh tật.