Phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến

Các cách hỏi ý kiến của người khác, cách đồng ý và không đồng ý với họ.

Hỏi ý kiến của ai đó và đưa ra ý kiến của mình là chuyện không thể thiếu trong giao thiệp. Bạn sẽ học cách dò hỏi và phát biểu sao cho lịch sự và tế nhị.