Xin lỗi

Xin lỗi

Xin lỗi khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.

 

Xin lỗi là một trong những phép xã giao quan trọng vì có nhiều tình huống để xin lỗi: khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.