Cách đề nghị, gợi ý và khuyên

Cách đề nghị, gợi ý và khuyên

Cách đề nghị, gợi ý và khuyên

Cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như 'must, have to, need to, should, ought to'.

Học cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như 'must, have to, need to, should, ought to'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 6 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.