Câu điều kiện – quan hệ giả định

Câu điều kiện – quan hệ giả định

Câu điều kiện – quan hệ giả định

Loại câu điều kiện thứ hai (quan hệ giả định).

Học cách dùng loại câu điều kiện thứ hai: quan hệ giả định; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 8 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.