Câu điều kiện – quan hệ nhân quả

Câu điều kiện – quan hệ nhân quả

Câu điều kiện – quan hệ nhân quả

Loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả).

 

 

Học cách dùng loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả); cách phát âm, luyện tập; Kỳ 7 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.