Mô tả người

Mô tả người

Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích…

Học cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 14 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.