Nói chuyện về quá khứ

Nói chuyện về quá khứ

Nói chuyện về quá khứ

Cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc 'used to + infinitive'; nói về một chuỗi sự việc đã qua.

Học cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc 'used to + infinitive'; nói về một chuỗi sự việc đã qua; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 2 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.