Nói về hành động thường xảy ra

Nói về hành động thường xảy ra

Nói về hành động thường xảy ra

Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn ('usually, always, often, sometimes, never').

Học cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 13 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.