Nói về sự việc trong tương lai

Nói về sự việc trong tương lai

Nói về sự việc trong tương lai

Nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước.

Học cách nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 9 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.