Nói về thời quá khứ

Nói về thời quá khứ

Nói về thời quá khứ

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, và có thể còn tiếp tục.

Học cách dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục cho tới hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 17 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.