Nói về thời tương lai

Nói về thời tương lai

Nói về thời tương lai

Nói về thời tương lai; thì hiện tại đơn giản; động từ chuyển động.

Học cách nói về thời tương lai; động từ chuyển động; thì hiện tại đơn giản; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 11 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.