So sánh

So sánh

Dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc.

Học cách dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 10 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.