Xin chỉ đường

Xin chỉ đường

Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn.

Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 3 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.