Ăn mừng

Ăn mừng

Tìm hiểu việc ăn mừng tốt nghiệp của sinh viên tại Úc và một số điểm văn hóa tại nhà hàng.

Kết thúc khóa học sinh viên và học sinh thường tổ chức một buổi liên hoan bên ngoài. Bạn sẽ học cách gọi món ăn trong nhà hàng và cách tặng quà lưu niệm cho giáo viên của mình. Bài học sẽ giải thích một số điểm văn hóa trong việc tổ chức liên hoan cũng như một vài điểm tế nhị cần chú ý khi đi ăn cùng một nhóm bạn.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số từ ngữ và mẫu câu thường dùng trong nhà hàng cũng như giải thích cho bạn về việc các món ăn, thói quen chia hóa đơn hay lấy đồ ăn còn thừa về của người Úc. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiêm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Tìm hiểu về các loại pizza và một số định nghĩa vui về nước Úc qua địa chỉ internet được cung cấp trong bài.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.