Để ý đến phép lịch sự

Để ý đến phép lịch sự

Để ý đến phép lịch sự

Tìm hiểu những phép lịch sự trong xã hội Úc. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn để chuẩn bị cho ngày khai trường.

Học những kỹ năng giao tiếp khi có ai đó muốn góp ý riêng với bạn về một số vấn đề tế nhị. Hãy nghe John hướng dẫn Rocky về phép lịch sự khi sử dụng điện thoại di động và ứng xử trên bàn ăn tối cũng như một số khác biệt văn hóa tại Australia.

Bạn cũng sẽ biết cách sử dụng ‘please’ và ‘excuse me’ cũng như cách trả lời điện thoại.

Ngoài ra, bài học còn cung cấp thông tin hướng dẫn bạn chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm một số thông tin về phép lịch sự trong văn hóa của người Úc và ôn lại một số mẫu câu, từ mới đã được học trong bài nghe. Phần bài tập sẽ tiếp tục giới thiệu một mẫu bài trong kiểm tra xếp lớp tiếng Anh (English Placement Test). Bạn sẽ tập phát âm chữ ‘s’ và ‘z’. Danh sách các trang web hữu ích trong bài học này sẽ giúp bạn tìm hiểu về phương tiện công cộng tại Úc và ngày hướng dẫn nhập học (Orientation Day).  

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.