Cùng nhau học tập

Cùng nhau học tập

Cùng nhau học tập

Học cách làm bài tập theo nhóm và tìm hiểu về vấn đề đạo văn.

Bạn sẽ được hướng dẫn để biết cách khích lệ người khác khi nhận xét về công việc của họ, đồng thời đưa ra đề nghị của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chỉ dẫn cho bạn biết phải làm thế nào để tránh tình trạng sao chép văn của người khác.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm danh sách những mẫu câu thường dùng khi thảo luận trong nhóm. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn tập lại từ vựng, mẫu câu, tập phát âm ‘th’ và làm một bài tập mẫu trong kiểm tra xếp lớp (English Placement Test). Bạn còn được cung cấp một số địa chỉ web hữu ích về kỹ năng học tập khi du học, gồm cả cách viết một bài luận mang tính đối chiếu và luyện đánh máy.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.