Cầu cứu

Cầu cứu

Học cách điện xin cấp cứu khẩn cấp.

Bạn sẽ biết cách nói chuyện với nhân viên cứu thương qua điện thoại và trả lời một số câu hỏi tiêu chuẩn khi gọi cấp cứu khẩn cấp. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn về vấn đề cắm trại và tìm hiểu về các công viên quốc gia tại Úc.

Bài tập

Bài học PDF này gồm những thông tin giúp bạn chuẩn bị cho một chuyến đi cắm trại tại Australia. Luyện tập lại những từ ngữ liên quan đến việc đi chơi dã ngoại và cắm trại đã được học trong bài qua phần bài tập cũng như luyện phát âm ‘r’ và ‘l’. Tìm hiểu thông tin về cắm trại, công viên quốc gia và các số điện thoại khẩn cấp tại Australia qua những trang web mà chúng tôi cung cấp.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.