Dạo quanh trường học

Dạo quanh trường học

Dạo quanh trường học

Tìm hiểu các dịch vụ cơ sở vật chất của tại trường đại học Úc và học cách chỉ đường.

Bạn sẽ học cách hỏi đường bằng tiếng Anh và tìm hiểu cơ sở vật chất và dịch vụ dành cho sinh viên tại các trường đại học của Úc bao gồm hoạt động của hội sinh viên. Bạn sẽ biết về các câu lạc bộ trong trường học và cách sử dụng thư viện.  Học cách phát âm ir’ và ‘aw’.

Bài tập

Bài học PDF gồm danh sách một số cơ sở trong trường đại học tại Úc. Phần bài tập sẽ giúp bạn học các mẫu câu, từ mới và phát âm trong bài nghe cũng như luyện làm một bài tập mẫu trong phần kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test). Hãy tìm hiểu về trò chơi ‘Go’ theo đường link mà chúng tôi cung cấp.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.